Biogas som fordonsgas

– ett drivmedel med hög klimatnytta

 

Biogas framställs genom rötning av organiskt material, som till exempel gödsel. Under rötningen bryts gödseln ner tillmetan och koldioxid för att sedan slussas vidare för uppgradering. I uppgraderingen ombildas rågasen till färdig biogasgenom att koldioxid, svavelföreningar och vattenånga avskiljs. Den renade biogasen distribueras sedan till tankstationer.Vad är då så bra med detta?

Myten om biogasproduktionen: koldioxidutsläpp

En vanlig missuppfattning är att biogasproduktion skulle ge stora mängder koldioxidutsläpp. Faktum är att det snarare är tvärtom. Produktionen ger förvisso både metan och koldioxid, men metanen används som del av drivmedel till bilar och koldioxiden binds till Hagelsrums växtodling. Näringsämnena stannar i gödseln, som ger näring på åkrarna och odlingarna.

Även den koldioxid som bilar drivna på biogas ger ifrån sig är grön och binds till åkrarna igen i väntan på att bli foder till korna, som sedermera ger ifrån sig gödsel som vi använder oss av för att fortsätta produktionen av biogas. Nästan inget onödigt avfall alls kommer med andra ord ur kedjan. Biogas producerat på avfall och gödsel är snarare ett närmast oslagbart drivmedel med hög klimatnytta ur cirkulär miljösynvinkel och hållbarhetsperspektiv.

Aktuell information gällande skatter

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår